Pracownicy

dr Barbara Kępys  

kierownik biura

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 42 61
fax: 12 633 62 45

mgr inż. Anna Czech  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 111
telefon: 12 662 42 62
fax: 12 662 62 45

mgr Katarzyna Fijałka  

samodzielny referent

adres: Al. Mickiewicza 21, 31-121  Kraków
pokój nr: 111
telefon: 12 662 42 59

Wyjazdy zagraniczne - mgr inż. Anna Czech

Projekty naukowo-badawcze NCN - mgr Katarzyna Fijałka

Pracownicy współpracujący:

mgr Dominika Dankiewicz
Kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej (organizacja pobytu gości zagranicznych JM Rektora i Prorektorów, umowy międzynarodowe, kontakt z Biurami Współpracy Międzynarodowej - język rosyjski oraz język angielski)
   tel. +48 12 662 42 03, e-mail: d.dankiewicz[a]urk.edu.pl , pok. 116

Elżbieta Kugiel
Biuro Wymiany Międzynarodowej; Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ (Erasmus +, CEEPUS, przyjazdy gości, umowy międzynarodowe, kontakt z Biurami Współpracy Międzynarodowej – język angielski)
   tel. +48 12 662 42 60, e-mail: recint[a]urk.edu.pl , pok. 116

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek