Nauka - konferencje 2018

 

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
W 2018 ROKU

 

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 The existing and potential biotic and abiotic risks to non-native and native tree species in the European forests międzynarodowy 31.12.2017 12-13.02.2018 dr hab. inż. Anna Gazda Wydział Leśny,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: rlgazda[a]cyf-kr.edu.pl
2 3rd International Symposium of Soil Physics międzynarodowy 15.01.2018 14-15.02.2018
Kraków
dr hab. inż. Tomasz Zaleski Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel. +48 12 662 43 70
e-mail: t.zaleski[a]urk.edu.pl
3 Bogactwo gatunkowe Polski południowej krajowy 20.02.2018 5-7.03.2018
Kraków
dr hab. inż. Anna Gazda Wydział Leśny,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: rlgazda[a]cyf-kr.edu.pl
4 Jak przygotować krowę do laktacji? międzynarodowy 10.03.2018 15.03.2018
Kraków
mgr inż. Marta Malkiewicz-Sabatowicz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
http://szkolazywienia.urk.edu.pl
tel. 609-441-686
5 7th International Conference for Young Researchers 'Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology' międzynarodowy 25.03.2018 16-17.04.2018
Kraków
mgr inż. Wojciech Kepka Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczegow Krakowie
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
e-mail: w.kepka@urk.edu.pl
http://icyr.pl/
6 VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” krajowy 15.03.2018 18-20.04.2018
Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Baran Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
e-mail: Agnieszka.Baran[a]urk.edu.pl
http://bioindykator.pl/
7 Workshops on long-term agricultural effects on soils, as the natural resources of sustainability międzynarodowy 10.05.2018 14-15.05.2018
Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Synowiec Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
e-mail: agnieszka.synowiec[a]urk.edu.pl
8 XXXVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki "Problemy przepływu wody na obszarach zurbanizowanych” krajowy 01.03.2018 15-18.05.2018
Gdańsk
Dr hab. inż. Leszek Książek – Kierownik Szkoły
Dr hab. inż. Michał Szydłowski
Sekretarze:
dr inż. Jacek Florek, tel. 12 662 41 72
dr hab. inż. Tomasz Kolerski, tel. 58 347 29 30
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662-4172
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, tel. 58 347-29-30
e-mail: SH.UR.Krakow[a]urk.edu.pl, OSH2018[a]pg.edu.pl
https://osh.urk.edu.pl/
Komitet Gospodarki Wodnej PAN
9 XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO 2018 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska” międzynarodowy 31.12.2017 16-18.05.2018
Modlniczka
dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec – Przewodnicząca
dr inż. Wioletta Żarnowiec - Sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska
Al. A. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
e-mail: enviro[a]urk.edu.pl
https://enviro.urk.edu.pl/
10 Ujednolicenie narodowych baz danych o roślinności dolin rzecznych międzynarodowy 15.04.2018 21-22.05.2018
Kraków
dr Remigiusz Pielech Wydział Leśny,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
e-mail: remigiusz.pielech[a]urk.edu.pl
tel.: +48 794 765 791
11 Konferencja Katedr Jednoimiennych KKJ 2018 „Interdyscyplinarność użytkowania lasu” krajowy 30.03.2018 04-05.06.2018
Krynica-Zdrój
dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk - przewodniczący

dr inż. Dariusz Kulak - sekretarz
Wydział Leśny,
Zakład Użytkowania Lasu i Drewna
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
e-mail: rlkulak[a]cyf-kr.edu.pl
tel.: +48 12 662 50 92,
tel.: +48 12 412 44 18
12 CEECHE 2018: Environmental and Health Issues in Fast Changing Economies międzynarodowy 30.04.2018 10-14.06.2018
Kraków
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej;
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Wydział Leśny, Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Al. 29-listopada 46, 31-425 Kraków

tel. +48 12 662 41 94
e-mail: marcin.kobuszewski@urk.edu.pl
ceeche2018.urk.edu.pl
13 Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju międzynarodowy 31.05.2018 21-22.06.2018
Kraków
prof. dr hab. Janusz Żmija - Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 12 662-43-71
e-mail: smallfarms[a]urk.edu.pl
14 1st International Scientific Conference on “Ecological and Environmental Engineering” międzynarodowy 15.02.2018 26-29.06.2018
Kraków
dr hab inż. Piotr Bugajski – Vice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Karolina Kurek - Sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
tel. + 48 12 662 41 23,
+ 48 12 662 40 39
e-mail: piotr.bugajski[a]urk.edu.pl
e-mail: karolina.kurek[a]urk.edu.pl
15 6th Summer Workshop on Operator Theory (SWOT2018) międzynarodowy 30.04.2018 9-13.07.2018
Kraków
prof. dr hab. inż. Marek Ptak Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Zastosowań Matematyki
ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
tel. +48 12 662 40 21
e-mail: swot16[a]urk.edu.pl
16 Ist International Scientific Conference Hydrology in Natural and Antrophogenic Environments (Hydro2018) międzynarodowy marzec - czerwiec 2018 4-7.09.2018
Kraków
dr hab. inż. Jarosław Kucza

dr inż. Anna Klamerus-Iwan - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Ewa Słowik-Opoka - Sekretarz
Wydział Leśny,
Zakład Inżynierii Leśnej,
al. 29 Listopada 46; 31-425 Kraków
tel. +48 12 662 53 56
e-mail: anna.klamerus-iwan@urk.edu.pl
https://hydro.urk.edu.pl/
17 Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie XXVIII sympozjum środowiskowe PTZE międzynarodowy 01.06.2018 09-12.09.2018
Racławice
dr. inż. Tomasz Dróżdż - sekretarz Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej
ul. Balicka 116B 46, 30-149 Kraków,
tel. +48 12 662 46 15
e-mail: Tomasz.Drozdz@office.urk.edu.pl
18 2nd International Symposium „Carrot and other Apiaceae” międzynarodowy 31.05.2018 19-22.09.2018
Kraków
prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych,
Targi w Krakowie,
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. +48 12 651 90 70, 12 644 81 65
fax. 12 644 61 41
e-mail: Carrot-symposium2018[a]targi.krakow.pl
19 XIII Konferencja naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” - Żywność a składniki bioaktywne krajowy 15.02.2018 25.09.2018
Kraków
dr hab. inż. Jacek Słupski - przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Iwona Drożdż - sekretarz
Wydział Technologii Żywności,
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków,
tel. 12 662 47 54; 12 662 47 93
e-mail: zywnoscxxi@pttzm.org
e-mail: jacek.slupski@urk.edu.pl
20 Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom krajowy 10.07.2018 13.10.2018
Kraków
prof. dr hab. Krystyna Czekońska Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
al. 29-Listopada 54,
31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 50 69
e-mail: k.czekonska@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek