Nauka - konferencje 2017

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2017 ROKU

L.p.

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia udziału

Data i miejsce konferencji

Nazwisko organizatora lub sekretarza

Adres organizatora

1

XXIV Konferencja naukowa z cyklu Postęp naukowo-techniczny
i organizacyjny
w rolnictwie

krajowy

16.12.2016

01-05.02.2017
Zakopane

Dr hab. inż. Hubert Latała

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków, tel. 12 66 46 29
Hubert.Latala@ur.krakow.pl

2

V Krajowa Konferencja Naukowa "Zastosowanie metod wideo komputerowych w badaniach naukowych"

krajowa

13.02.2017

24.02.2017
Kraków

dr hab. inż. Paweł Tylek

sekretarz:
dr hab. inż. Mariusz Kormanek

Wydział Leśny, Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
ul. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel. 12 662 50 23
e-mail: rltylek@cyf-kr.edu.pl
współorganizatorzy:
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
oraz
Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego, Oddział Kraków

3

Research Network of Sustainable Bee Breeding Workshop 2017

międzynarodowy

15.01.2017

02.03.2017
Kraków

dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 12-662-50-69
e-mail: rotofils@cyf-kr.edu.pl

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa ,
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy, 81 886 42 08
malgorzata.bienkowska@inhort.pl

4


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
„Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej”
organizowana w cyklu: Przestrzeń — Technologia — Ekonomia
www.pte.egeolab.pl

międzynarodowy

8.01.2017

24.03.2017 Kraków

Przewodniczący:
dr inż. Tomasz Salata
Wiceprzewodnicząca:dr inż. Barbara Czesak
dr inż. Renata Różycka-Czas
Sekretarz: dr inż. Karol Król

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
ul. Balicka 253c, 30-149 Kraków, tel. 12 662 40 17
e-mail: kpoiotr@ur.krakow.pl
k.krol@ur.krakow.pl

5

XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

międzynarodowy

13.01.2017

27-30.03.2017
Zakopane

organizator: prof. dr hab. Zygmunt Gil
sekretarz: dr inż. Krzysztof Adamczyk

dr inż. Dominika Kułaj
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła,
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków;
email: szkolazimowa@op.pl
tel. 12 6624088, fax. 12 6624162
dr inż. Krzysztof Adamczyk
email: szkolahodowcow@ur.krakow.pl
tel. 12 662 40 90

6

Likwidacja plantacji wierzby energetycznej - warsztaty szkoleniowe

krajowa

07.04.2017

25.04.2017
Kraków

dr hab. inż. Paweł Tylek

sekretarz:
mgr inż. Maciej Waligóra

Wydział Leśny, Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
ul. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel. 12 662 50 23
e-mail: rltylek@cyf-kr.edu.pl
współorganizator:
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków, tel. 12 662 46 63
e-mail: Maciej.Waligora@ur.krakow.pl

7

Konferencja Naukowa POLSITA
"Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie"

krajowa

luty – marzec 2017

kwiecień 2017, Kazimierz Dolny

prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków,
e-mail: Tadeusz.Juliszewski@ur.krakow.pl

8

Aktualne wyzwania
w rekultywacji leśnej

reclamation2016.ur.kakow.pl

międzynarodowy

I termin rejestracji -15.03.2017;
II termin – 30.04.2017

5-6.06.2017,
Kraków - Bełchatów

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Wydział Leśny, Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel: 12 662 50 83, e-mail: rlmalek@cyf-kr.edu.pl
recl@ur.krakow.pl

9

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach; próba podsumowania osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza

krajowa

20.02 - 31.03.2017

6-8.06.2017
Kraków,
Zakopane

dr hab. Anna Gazda, prof. UR

Wydział Leśny, Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków;
12 662 51 17,
rlgazda@cyf-kr.edu.pl

10

Gleby Pienin i Podhala – geneza i klasyfikacja gleb zasobnych w węglany

krajowa

28.02.2017

7-10.06.2017
Kraków –
Krościenko
nad Dunajcem

dr hab. inż. Tomasz Zaleski
kontakt w sprawach organizacyjnych mgr inż. Ewa Barszcz

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel.: +48 12 662 43 70
konferencjapieniny@gmail.com
www.glebypieniny.pl

11

Ekologia i Nauki o Środowisku - łagodzenie i adaptacja do stresu wodnego

międzynarodowy

30.05.2017

9-10.06.2017
Kraków

mgr inż. Lucjan Sobkowiak, dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, dr hab. inż. Leszek Książek,
dr hab. Marek Więckowski,
dr-ing. hab. Jerzy Niziński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 12 662-40-12
a.ziernicka-wojtaszek@ur.krakow.pl
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu
Institut de Recherche pour le Développement we Francji

12

Biotechnology and Welfare in Animal Sciences (Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach)

międzynarodowy

31.03.2017

22-23.06.2017
Kraków

Dr inż. Joanna Pokorska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel.:12 662 40 88; konferencja@ur.krakow.pl

13

XXXI Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy Służące Utrzymaniu Życia i Regulacji Fizjologicznych”

krajowa

28.04.2017

24.06.2017 Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla, os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

Prof. dr hab. Henryk Lach

Współorganizator: prof. dr hab. Krystyna Koziec

Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla; os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków, tel. 12 426-26-10,
rektorat@dietl.edu.pl

Współorganizator:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

14

XXIV Conference
"Infrastructure and Ecology"
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z cyklu
Infrastruktura i Środowisko

międzynarodowy

31.03.2017

26-28.06. 2017
Dobczyce, Ośrodek Góra Jałowcowa

Przewodnicząca:
dr Anna Krakowiak-Bal


Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
ul. Balicka 116B, pawilon E, 30-149 Kraków,
tel. (12) 662 46 59, (12) 662 46 55, (12) 662 46 60
infraeco.konferencja@gmail.com

15

Rolnictwo na obszarach zurbanizowanych – poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych

międzynarodowy

31.05.2017

29.06.2017
Kraków, Centrum Kongresowe UR

Prof. dr hab. Janusz Żmija - Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662-43-71
e-mail: smallfarms@ur.krakow.pl

16

XLI Konferencja naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”

krajowa

15.02.2017

03-04.07.2017
Kraków

sekretarz:
dr hab. inż. Joanna Puła

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. 12 662 43 67
e-mail: rrpula@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 662 4368
e-mail: rrhochol@cyf-kr.edu.pl
,

17

XLVIth Annual Meeting of European Society for New Methods in Agricultural Research
Particular focus of the conference:
“Future of agriculture:between biotechnology and sustainable farming”

międzynarodowy

30.04.2017

29.08 -1.09.2017,
Hotel Lenart, Wieliczka

Meeting Chairman
Prof. dr hab. Andrzej Sechman

Meeting
Co-Chairman
Prof. dr hab. Józef Kania

Meeting
Co-Chairman/ Secretary
dr hab. Marcin Lis

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel. 12-662 40 04
e-mail: rzsechma@cyf-kr.edu.pl
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ul. Czysta 21, 31-120 Kraków, tel. 12 662 43-28;
e-mail: jozef.kania@ur.krakow.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Weterynarii Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt,
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel.12-662-4077
e-mail: rzlis@cyf-kr.edu.pl

18

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Użytkowanie maszyn
rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka"

międzynarodowy

30.06.2017

13-15.09.2017
Zakopane

dr hab. inż. Paweł Tylek

sekretarz:
dr Danuta Owoc

Wydział Leśny, Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
ul. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel. 12 662 50 23
e-mail: danuta.owoc@ur.krakow.pl
współorganizator:
Komisja Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAU

19

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Toxic substances in the environment"

toxse.ur.krakow.pl/

międzynarodowy

15.04.2017

14-15.09.2017
Kraków

Dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;
Tel.: +48 12 662 43 41;
e-mail: toxse@ur.krakow.pl
toxse.ur.krakow.pl

20

XIV Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”

międzynarodowy

31.07.2017

14-15.09.2017
Kraków

prof.dr hab. Zygmunt Kowalski 

kontakt: mgr inż. Patrycja Wanat

 

prof. dr hab. Jacek Skomiał 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, tel. 12 662 40 75

patrycja.wanat12@gmail.com

 

 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie,

ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

  21 Zarządzanie wiedzą w budowaniu konkurencyjności
i innowacyjności obszarów wiejskich
krajowy 15.09.2017

17-18.09.2017

Kraków

dr inż. Urszula Ziemiańczyk

dr Anna Krakowiak-Bal

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 
Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków

u.ziemianczyk@ur.krakow.pl

a.krakowiak-bal@ur.krakow.pl

 

  22  „Sustainable Leadership Training & International Stakeholders Meeting”  międzynarodowy  10.09.2017 19-21.09.2017
Kraków

Jadwiga Żurad - Universität Witten, Germany

Jadwiga.Zurad@uni-wh.de

 

dr Barbara Kiełbasa

b.kielbasa@ur.krakow.pl 

ZNU - Zentrum Für Nachhaltige Unternehmensführung

(ZNU – Centrum Leaderów Zrównoważonego Biznesu)

Universität Witten/Herdecke Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;
Tel.: +48 12 662 44 04 

23

Ziemia-Roślina-Człowiek
Jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

krajowa

31.01.2017

20-21.09.2017
Kraków

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur;
dr hab. inż. Jacek Nawrocki

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa;
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych;
al. 29 Listopada 54; 31-425 Kraków; tel. 12 662 52 62
ZRC.konferencja2017@ogr.ur.krakow.pl

  24

The XXVI International Symposium „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”

międzynarodowy

14.08.2017

23.09.2017 Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla, os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

Prof. dr hab. Henryk Lach

Współorganizator: prof. dr hab. Krystyna Koziec

Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla; os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków, tel. 12 426-26-10,
rektorat@dietl.edu.pl
Współorganizator:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

25

Współczesne trendy badawcze w inżynierii rolniczej

międzynarodowy

18.04.2017

25-27.09.2017
Kraków

dr inż. Zbigniew Daniel

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków, tel. 12 66 46 16
Zbigniew.Daniel@ur.krakow.pl

26

5th Symposium on Palearctic Thysanoptera

międzynarodowy

01.06.2017

26-29.09.2017

Kraków

dr hab. inż. Maria Pobożniak

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa;
Katedra Ochrony Roślin;
al. 29 Listopada 54; 31-425 Kraków; tel. 12 662 52 58
m.pobozniak@ogr.ur.krakow.pl

27

Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku – wspólny problem ludzi i zwierząt”

krajowa

15.09.2017

29-30.09.2017

Kraków

dr n. wet. Zbigniew Arent

zbigniew.arent@urk.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR
al. Mickiewicza 24/28; pok. W 1-1; 30-059 Kraków, tel. 12 431 66 48

http://www.ucmw.confer.uj.edu.pl/

28

 Miejsce gleb w edukacji

krajowa

04.10.2017

09-10.10.2017

Kraków,

Ojcowski Park Narodowy

dr hab. inż. Piotr Gruba

dr inż. Piotr Pacanowski

Wydział Leśnego

Zakład Gleboznawstwa Leśnego

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel. 12-662-50-32

29

XI Międzynarodowa Konferencja dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich

międzynarodowy

30.06.2017

16.10.2017
Kraków

dr hab. inż.
Jacek Pijanowski

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
ul. Balicka 253 a, 30-198 Kraków, tel. 12-662 45 54
j.pijanowski@ur.krakow.pl

  30

Krakowski GIS DAY

krajowa

brak

15.11.2017
Kraków

dr hab. inż. Piotr Wężyk

Laboratorium Geomatyki ZULGiEL, IZZL,
Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
tel. 12 - 662 50 82
p.wezyk@ur.krakow.pl

31

III Forum Green Smary City

krajowa

14.11.2017

20.11.2017

prof.dr hab. inż. Florian Gambuś

 Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. 12 662 42 61; www.fgsc.pl

32

„Inteligentny rozwój - wyzwanie dla przedsiębiorczości w XXI wieku”

 

 

krajowa

13.11.2017

21.11.2017
Oświęcim

dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków


Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków,

tel. 12 66 46 18
Anna.Szelag-Sikora@ur.krakow.pl

33

Ergonomia wobec procesów starzenia się społeczeństwa

krajowa

Wrzesień 2017

listopad 2017
Kraków - Polska Akademia Umiejętności

Karolina Trzyniec

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów
Produkcyjnych
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków, tel.: 12-662-46-31
karolina.trzyniec@gmail.com

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek