Nauka - konferencje 2019

 

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
W 2019 ROKU

 

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction Central and Local Regulations of Reproductive Processes krajowy 30.11.2018 13-15.02.2019
Zakopane
dr hab. inż. Edyta Molik
Współorganizator – Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Krakowski Oddział Towarzystwa Biologii Zwierząt
tel. 12 429 75 47
2 Konferencja naukowo – techniczna Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy? międzynarodowy 08.02.2019 20-21.02.2019
Zakrzów
Dr inż. Edyta Kruk Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax”
spółka z o.o. - ul. Gdańska 75, 47-400 Racibórz,
e-mail: agromax@pro.onet.pl,
tel.: + 32 415 45 41
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków
+ 48 12 662 40 01
e-mail: kmiks@urk.edu.pl
3 XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła międzynarodowy 01.03.2019 25-28.03.2019
Zakopane
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Instytut Nauk o Zwierzętach,
Zakład Hodowli Bydła
Al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
https://szkolazimowa.urk.edu.pl
4 Kompleksowe warsztaty radiologiczno-chirurgiczne krajowy 10.04.2019 13-15.04.2019
Rząska
dr hab. n. wet. Zbigniew Arent Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
e-mail: UCMW[a]urk.edu.pl
tel. 12 431 66 48
5 IUFRO 1.01.09 Ecology and Silviculture of Fir - Prospects for fir management in a changeable environment. The 50th anniversary of Abies IUFRO unit międzynarodowy 31.03.2019 28-30.05.2019
Kraków
Organizatorzy
Prof. dr hab. Dorota Dobrowolska (IUFRO)
Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL)
Dr hab. inż. Jarosław Paluch
Dr hab. inż. Janusz
Wydział Leśny,
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 12 662 51 23
e-mail: Abies2019[a]urk.edu.pl

e-mail: michal.adamus[a]urk.edu.pl
6 Trends in Animal Products Processing. From Field to Fork międzynarodowy 28.02.2019 30-31.05.2019
Kraków
dr inż. Marzena Zając - sekretarz Wydział Technologii Żywności,
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
tel. 12 662 47 86; 501 021 681
7 I Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii – specjalistów chorób świń „Specjaliści – Specjalistom” międzynarodowy 15.05.2019 04 – 05.06.19
Kraków
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
e-mail: UCMW[a]urk.edu.pl

Agencja "Rexan"
e-mail: pawel@profslab.pl; tel. 602 217 903
e-mail: wiktoria@rexan.pl; tel. 606 380 630
rejestracja: www.specjaliscispecjalistom.vincievents.pl
8 Konferencja Naukowa - „Nowe trendy badawcze w zakresie ogólnej uprawy roli i roślin” połączona z cyklicznym Zjazdem Katedr Ogólnej Uprawy Roli i Roślin oraz Jednostek Pokrewnych krajowy 15.02.2019 24-26.06.2019
Zakopane
dr hab. inż. Joanna Puła – sekretarz Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 43 66 (67)
e-mail: joanna.pula[a]urk.edu.pl
e-mail: kaier[a]urk.edu.pl
9 Current challenges in forest reclamation międzynarodowy 31.03.2019 26-28.06.2019 Ddr inż. Bartłomiej Woś Wydział Leśny,
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji,
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 662 50 83
e-mail: b.wos[a]urk.edu.pl
10 XXI ogólnopolska Konferencja z cyklu Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich na temat: „Synergia w rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich i miast” krajowy 05.04.2019 26-28.06.2019
Kraków-Michałowice
Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin,
Dr hab. inż. Jacek Pijanowski
Inż. Halina Stachura - sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
ul. Balicka 253a, 30-198 Kraków
tel. +48-12-662 45 54

e-mail: nowetendencje[a]urk.edu.pl,
11 Rolnictwo na obszarach problemowych w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej międzynarodowy 31.05.2019 27-29.06.2019
Kraków
prof. dr hab. Janusz Żmija - Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662-43-71
e-mail: smallfarms[a]urk.edu.pl,
12 The 9th Internationa Scientific-Technical Conference Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics międzynarodowy 31.08.2019 17-20.09.2019 mgr inż. Patrycja Pochwatka Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
ul. Balicka 253a, 30-198 Kraków
e-mail: kgrkif@urk.edu.pl
Tel. +48 691 706 095
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 7
20-069 Lublin
e-mail: eepgtech@up.lublin.pl
13 Z tradycją w nowoczesność dydaktyki i badań leśnych Jubileusz 70-lecia powołania Wydziału Leśnego w Krakowie międzynarodowy 07.06.2019 27-29.09.2019
Kraków / Puszcza Niepołomicka / Krynica-Zdrój
Organizator - prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
Sekretarz - dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Wydział Leśny,
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: 70latwlkrakow[a]urk.edu.pl
https://70latwlkrakow.urk.edu.pl/
14 Konferencja Naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich międzynarodowy 27.09.2019 10-11.10.2019
Kraków
dr hab. inż. Jacek Pijanowski Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
30-198 Kraków
ul. Balicka 253a
+48-12-662 45 54
e-mail: jacek.pijanowski@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek