Projekty Badawcze - Granty realizowane

Wykaz projektów NCN realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w 2019 r.

 

KATEDRA FIZJOLOGII i ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1205 / OPUS

temat:  

Molekularny mechanizm działania wybranych nitrofenoli w jajniku kury (Gallus domesticus)

kierownik:  

prof. dr hab. Andrzej Sechman

termin realizacji:  

2015.07.17 - 2019.07.16

 

nr / typ projektu:  

1207 / OPUS

temat:  

Udział metaloproteinaz w remodelingu jajnika kury (Gallus domesticus)

kierownik:  

dr hab. inż. Anna Hrabia

termin realizacji:  

2016.06.15 - 2019.06.14

 

nr / typ projektu:  

1215 / PRELUDIUM 14

temat:  

Oddziaływanie polichlorowanych bifenyli i ich hydroksylowanych metabolitów na syntezę i metabolizm jodotyronin w tarczycy i wątrobie kury (Gallus gallus domesticus)

kierownik:  

mgr Kinga Katarzyna Kowalik

termin realizacji:  

2018-08-14 - 2021-08-13

 

KATEDRA ŻYWIENIA i DIETETYKI ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1209 / SONATA

temat:  

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu

kierownik:  

dr inż. Paweł Górka

termin realizacji:  

2016.10.11 - 2020.04.10

 

nr / typ projektu:  

1210 / SONATA

temat:  

Wpływ Zearalenonu na komórki wątroby krów z kliniczną i subkliniczną postacią ketozy

kierownik:  

dr Justyna Dobrosława Barć

termin realizacji:  

2017.02.07 - 2020.02.06

 

KATEDRA BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1208 / OPUS

temat:  

Określenie czynników warunkujących przechodzenie leptyny przez barierę krew-mózg i zjawisko leptynoodporności

kierownik:  

prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska

termin realizacji:  

2016.06.20 - 2019.12.19

 

KATEDRA GENETYKI I METOD DOSKONALENIA ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1214 / PRELUDIUM

temat:  

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych katozą

kierownik:  

mgr inż. Edyta Bauer

termin realizacji:  

  2018.02.20- 2020.02.19 

 

INSTYTUT NAUK O ZWIERZĘTACH

ZAKŁAD ZOOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

nr / typ projektu:  

1216/ MINIATURA

temat:  

Różnorodność nicieni z rodziny Ostertagiinae posożytujących u kozicy tatrzańskiej. Rozpoznanie zmienności w obrębie rodzajów Teladorsagia i Marshallagia na poziomie morfologicznym i genetycznym

kierownik:  

dr inż. Jerzy Kowal

termin realizacji:  

2019.04.24 - 2020.04.23

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek