Wyjazdy Zagraniczne

Zasady rozliczania wyjazdów zagranicznych

Zasady rozliczania kosztów wyjazdów służbowych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz. 1991) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz.U z 2005 nr 186 poz. 1555) z dnia 14 września 2005 r. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U z 2006 r. nr 190 poz. 1405)

Pracownicy, doktoranci i studenci ubiegający się o wyjazd za granicę składają w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą „Wniosek kandydata na wyjazd za granicę” najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem wyjazdu. Wniosek musi być zaakceptowany przez:

  • Kierownika jednostki,
  • Dziekana Wydziału,
  • Pełnomocnika Dziekana ds. finansowych,
  • Kierownika Studiów Doktoranckich (w przypadku doktorantów),
  • Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich (w przypadku studentów).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek