Nauka - Europejska Karta Naukowca

Uniwersytet Rolniczy rozpoczął starania zmierzające do otrzymania logo HR Excellence in Research

Przyznawanie logo Human Resource Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo HR otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosuję zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje - pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher

 

Przed podjęciem kroków w celu rozpoczęcia procesu wdrażania zapisów Karty i Kodeksu, instytucje mogą przesłać do KE deklarację poparcia dla zasad tych dokumentów. Podpisanie deklaracji jest jedynie wyrażeniem poparcia dla tych zapisów.

 

Etapy wdrażania zasad Karty i Kodeksu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

1. Podpisanie deklaracji poparcia dla zasad zapisanych w Karcie i Kodeksie, przesłanie deklaracji do Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P

2. Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Karty i Kodeksu Zarządzenie Rektora 67/2015 z dnia 24 września 2015 r.

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz – WRE

Dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR – WHiBZ

Dr hab. inż. Anna Gazda – WL

Dr hab. inż. Leszek Książek – WIŚiG

Dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz – WBiO

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – WTŻ

Dr n med. Michał Nowakowski – UCMW

3. Dokonanie analizy wewnętrznej – porównanie zasad i praktyk na UR (na podstawie uczelnianych aktów prawnych, Statutu Uczelni, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeks pracy itp.) z zapisami w Karcie i Kodeksie

4. Opracowanie ankiety skierowanej do pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów (na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy)

5. Opracowanie wniosków wypływających z analizy wewnętrznej oraz ankiety – przygotowanie strategii i planu działań ukierunkowanego na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji; przygotowanie terminarza zmian na Uczelni (weryfikacja z zapisami EKN)

6. Przygotowanie raportu z wynikami analizy wewnętrznej (w tym wyniki ankiety) oraz planu działania związanego z wprowadzeniem Karty i Kodeksu.

7. Przesłanie raportu do Komisji Europejskiej

 

Działania na przyszłość:

  • Po akceptacji strategii i planu działań Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research /w ciągu 3 miesięcy od nadesłania/
  • Po upływie 2 lat instytucja powinna sama przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu
  • Po 4 latach przeprowadzona zostaje analiza zewnętrzna przez ekspertów KE (audyt), której wyniki warunkują zachowanie prawa do logo

Więcej informacji o Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania znajdą Państwo na stronie www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek