Nauka - Granty aparaturowe
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) - treść rozporządzenia

  • Termin składania wniosków w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej: 3 egzemplarze „wersja do Ministerstwa” – część A wniosku oraz 1 egzemplarz wydruk roboczy do dnia 25 sierpnia 2016 roku.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek