Nauka - konferencje 2016

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2016 ROKU

L.p.

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia udziału

Data i miejsce konferencji

Nazwisko organizatoralub sekretarza

Adres organizatora

1

Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie

krajowa

15.12.2015

1-5.02.2016
Zakopane

dr hab. inż. Hubert Latała

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 90
e-mail: hubert.latala@ur.krakow.pl

2

The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes"

międzynarodowa

15.10.2015

3-5.02.2016
Zakopane

dr hab. inż. Edyta Molik

Krakowski Oddział Towarzystwa Biologii i Rozrodu
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 429 75 47
e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl

3

Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie

krajowa

15.12.2015

1-5.02.2016
Zakopane

dr hab. inż. Hubert Latała

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków
tel. 12 662 46 90
e-mail: hubert.latala@ur.krakow.pl

4

XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

międzynarodowa

8.01.2016

7-10.03.2016
Zakopane

dr inż.
Dominika Kułaj

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 12 662 43 65
e-mail: szkolazimowa@op.pl

5

XVIII Szkoła Technologii Fermentacji "Postępy w mikrobiologii browarniczej - nowe mikroorganizmy, nowe piwa, nowe możliwości"

międzynarodowa

14-16.04.2016

dr hab. inż. Aleksander Poreda

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122,
30-149 Kraków
tel. 791 738 038
e-mail: aporeda@gmail.com

6

5th International Conference for Young Researchers 'Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology'

międzynarodowa

15.02.2016

16-17.04 2016
Kraków

PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 22
e-mail: mkdkrakow@gmail.com

7

XXXV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki

krajowa

9-12.05.2016
Krasiczyn

dr hab. inż. Leszek Książek

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 23
e-mail: SH.UR.Krakow@ur.krakow.pl

8

EFITA/WCCA/CIGR pod auspicjami POLSITA

międzynarodowa

maj 2016
Kazimierz Dolny

prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
prof.dr hab. Andrzej Kusz

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 33
e-mail: tadeusz.juliszewski@ur.krakow.pl
michal.cupial@ur.krakow.pl

9

Odnawialne źródła energii - techniki, technologie, innowacje

międzynarodowa

1.04.2016

17-20.05.2016
Krynica

dr inż. Krzysztof Mudryk

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 44
e-mail: krzysztof.mudryk@ur.krakow.pl

10

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej
Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

międzynarodowa

31.05-5.06.2016
Kraków-Orebić-Dubrownik-Korcula-Split-Kraków

dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska ZUT w Szczecinie
Instytut Ekonomiczno-Społeczny UR w Krakowie
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

11

ENVIRO 2016 Problemy ochrony i kształtowani środowiska

międzynarodowa

1-3.06.2016
Wieliczka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Agnieszka Policht-Latawiec
Sekretarz
dr inż. Wioletta Żarnowiec

Wydział Inżynierii Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 41 48
tel. 12 662 40 05
e-mail: enviro@ur.krakow.pl

12

Pszczoły w środowisku rolniczym

relacja

krajowa

3.06.2016
Krasiczyn

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
PAU
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
e-mail:zdr@ur.krakow.pl

13

Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej III

międzynarodowa

15.03.2016

8-10.06.2016
Wisła

prof. dr hab.
Karol Kukuła

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 77
e-mail: ksie.konf@ur.krakow.pl

14

Zjazd Katedr Jednoimiennych i Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważone technologie produkcji roślinnej - człowiek i środowisko"

krajowa

12-14.06.2016
Kraków

prof. dr hab.
Bogdan Kulig

Instytut Produkcji Roślinnej
Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 82
e-mail: kszur@ur.krakow.pl

15

XXX Ogólnopolskie Seminarium pt. "Mechanizmy Służące Utrzymaniu Życia i Regulacji Fizjologicznych"

krajowa

15.04.2016

18.06.2016
Kraków

prof. dr hab.
Henryk Lachprof. dr hab.inż.
Krystyna Koziec

Małopolska Wyższa Szkoła
im. J. Dietla
Rynek Główny 34
tel. 12 426 20 65
e-mail: rektorat@dietl.edu.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28

16

Infrastruktura i Środowisko

krajowa

10.03.2016

20-22.06.2016
Dobczyce

dr Anna
Krakowiak-Bal

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 55
e-mail: anna.krakowiak-bal@ur.krakow.pl

17

Biotechnology and Welfare in Animal Science

międzynarodowa

04.04.2016

23-24.06.2016
Kraków

dr hab. inż.
Marcin Lis

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 77
e-mail: konferencja@ur.krakow.pl
rzlis@cyf-kr.edu.pl

18

Reforestation Challenges

www

międzynarodowa

30.04.2016

27-29.06.2016
Kraków

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr. inż. Jacek Banach

Wydział Leśny
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
Al. 29-Listopada 46
31-425 Kraków
tel. 12 662 51 42
fax 12 411 97 15
e-mail: rlbanach@cyf-kr.edu.pl

19

5th Summer Workshop od Operator Theory (SWOT2016)

międzynarodowa

31.03.2016

5-10.07.2016
Kraków

prof. dr hab.
Marek Ptak

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253c
30-198 Kraków
tel. 12 662 40 21
e-mail: swot16@ur.krakow.pl

20

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

międzynarodowa

31.03.2016

5-8.09.2016

dr hab. inż.
Sławomir Kornaś

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 73
e-mail: s.kornas@ur.krakow.pl

21

Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii

krajowa

29.04.2016

6-9.09.2016
Sieniawa

dr hab. inż.
Maria Jolanta Chmiel

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Mikrobiologii
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 96
e-mail: mikro2016@ur.krakow.pl

22

5th International Conference for Young Researchers 'Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology'

międzynarodowa

15.06.2016

15-16.09.2016
Kraków

dr hab. inż.
Piotr Wężyk

Wydział Leśny
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
e-mail: p.wezyk@ur.krakow.pl
http://sigforestry2016.eu/

23

XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" pt. Żywność a innowacje

krajowa

30.01.2016

22-23.09.2016
Kraków

dr hab. Aleksandra Duda-Chodak
dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Małopolski
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel. 12 662 48 05
e-mail: zywnoscxxi@pttzm.org

24

The XXV International Symposium "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism"

międzynarodowa

19.08.2016

24.09.2016
Kraków

prof. dr hab.
Henryk Lach


prof. dr hab. inż.
Krystyna Koziec

Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla, Rynek Główny 34
31-010 Kraków
tel. 12 426 20 65
e-mail: rektorat@dietl.edu.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

25

Towards robust projections of European forests under climate change

międzynarodowa

31.08.2016

27-29.09.2016
Kraków

Organizator: dr hab. inż.
Jarosław Socha, prof. UR


Sekretarz: dr inż. Bogdan
Wertz

Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Tel.: 012 6625011
e-mail:
rlsocha@cyf-kr.edu.pl

26

Ergonomia w technologiach produkcji i przetwarzania surowców biologicznych

krajowa

30.09.2016

listopad 2016
Kraków

prof. dr hab.
Tadeusz Juliszewski

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 33
e-mail:
tadeusz.juliszewski@ur.krakow.pl

27

II Forum Green Smart City

Głos nauki w walce ze smogiem

http://fgsc.ur.krakow.pl/

międzynarodowa

27.11.2016

28.11.2016
Kraków
Centrum Kongresowe UR

prof. dr hab. inż.
Florian Gambuś

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. Dr hab. Inż. Florian Gambuś
Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków tel. 12-662-42-61 e-mail: rrgambus@cyf-kr.edu.pl

28

V Krajowa Konferencja Naukowa "Zastosowanie metod wideo komputerowych w badaniach naukowych"

krajowa

grudzień 2016
Kraków

dr hab. inż.
Paweł Tylek

Wydział Leśny
oraz
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
tel. 12 662 50 23
e-mail: rltylek@cyf-kr.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek