Nauka - konferencje 2014

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2014 ROKU

 

L.p.

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia udziału

Data i miejsce konferencji

Nazwisko organizatoralub sekretarza

Adres organizatora

1

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)

Krajowy

15.01.2015

19.03.2015

Prof. dr hab. Kazimierz Klima

Wydział Rolniczo- Ekonomiczny, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Ul. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rrklima@cyf-kr.edu.pl

2

XXVIII Konferencja Naukowa z cyklu: "Ergonomia w Nauce i Szkolnictwie Wyższym"

Międzynarodowy

 

Jesień 2014

Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Tadeusz.Juliszewski@ur.krakow.pl

3

Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dot. Rozwoju Obszarów Wiejskich

Międzynarodowy

15.10.2014

21.11.2014
Kraków

Prof. dr hab. Urszula Litwin

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Ul. Balicka 253 c, 30-198 Kraków
rmstachu@cyf-kr.edu.pl

4

Problemy realizacji zielonych dachów „Green on Top”

Międzynarodowy

10.03.2014

13-14.11.2014
Kraków

 Dr inż. Magdalena Kulig
Dr inż. Magdalena Pypeć
Mgr inż. Monika Czaja

Wydział Ogrodniczy
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
m.kulig@ur.krakow.pl

5

XIX ENVIRO 2014 "Współczesne problemy ochrony i kształtowania środowiska"

Międzynarodowy

31.12.2013

25-26.09.2014
Dobczyce

Dr inż. Tomasz Kowalik

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
enviro@ur.krakow.pl

6

II Międzynarodowa Konferencja Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych

Międzynarodowy

30.05.2014

22-23.09.2014
Kraków

Przewodniczący
Dr hab. Marcin Pietrzykowski
Sekretarz
Dr Danuta Owoc

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Al. 29-Listopada 46
31-425 Kraków
tel. +48 12 662 53 78
e-mail: forestry2014@ur.krakow.pl

7

4th Small Workshop on Operator Theory

Międzynarodowy

30.04.2014

8-12.07.2014
Kraków

Prof. dr hab. Marek Ptak

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Zastosowań Matematyki
Ul. Balicka 253 c, 30-198 Kraków
swot14@ur.krakow.pl

8

Rola kobiet w małych gospodarstwach rolnych

Krajowy

 

4-5.07.2014
Kraków - Centrum Kongresowe UR

Prof. dr hab. Janusz Żmija

Wydział Rolniczo-ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
kzimwa@ur.krakow.pl

9

XXVIII Konferencja Naukowa z cyklu: "OZE - Techniki, Technologie i Innowacje"

Międzynarodowy

 

25-27.06.2014
Nowy Sącz

Dr inż. Krzysztof Mudryk

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Krzysztof.Mudryk@ur.krakow.pl

10

XXI Konferencja Naukowa z cyklu "Infrastruktura i Środowisko"

Międzynarodowy

30.03.2014

23-25.06.2014
Jałowcowa Góra - Dobczyce

Dr Anna Krakowiak-Bal

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Anna.Krakowiak-Bal@ur.krakow.pl

11

Rola użytkowania lasu i ergonomii we współczesnym leśnictwie

Międzynarodowy

28.02.2014

12-13.06.2014
Kraków

Dr inż. Radosław Wąsik

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
rlwasik@cyf-kr.edu.pl

12

Ochrona i restytucja gatunków drzew leśnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

Krajowa

16.05.2014

11-13.06.2014
Kraków, Nawojowa

Sekretarz
Mgr inż. Anna Hebda

Wydział Leśny
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, Instytutu Bioróżnorodności Leśnej, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662-51-28,
hebda@ur.krakow.pl,

13

Badania molekularne w naukach o zwierzętach

Międzynarodowy

30.03.2014 r.

9-10.06.2014 r.
Kraków

Dr inż. Małgorzata Szczęsna
tel.: 12 429 75 47

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. 29 Listopada 46, Kraków
konferencja@ur.krakow.pl

14

XXXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki "Problemy Przyrodnicze i ich Wpływ na Hydraulikę Koryt Otwartych"

Krajowy

1.04.2014

27-29.05.2014
Kraków

Dr inż. Mateusz Strutyński,
Dr inż. Jacek Florek

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
rmflorek@cyf-kr.edu.pl

15

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie"

Krajowy

 

5-6.05.2014
Kraków

Dr Krzysztof Molenda

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Krzysztof.Molenda@ur.krakow.pl

16

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Ochrona jakości i zasobów wód, znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego"

Krajowy

 

23-25.04.2014

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej,
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

17

XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

Międzynarodowy

6.01.2014

24-28.03.2014
Zakopane

Dr inż. Krzysztof Adamczyk

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
khb@ur.krakow.pl

18

III Konferencja Doktorantów "Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie"
 http://www.mkd.org.pl/konferencja.php?id=kontakt

Międzynarodowy

15.01.2014

22.03.2014
Kraków

Mgr inż. Katarzyna Olczak

Samorząd doktorantów UR
mkdkrakow@gmail.com

19

XXI Sympozjum Naukowe z cyklu "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie

Międzynarodowy

19.11.2013

3-7.02.2014
Zakopane

Dr hab. Hubert Latała

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Hubert.Latala@ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek