Nauka - konferencje 2013

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2013 ROKU

L.p.

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia udziału

Data i miejsce konferencji

Nazwisko organizatoralub sekretarza

Adres organizatora

1.

 

Zastosowanie metod wideo-komputerowych w badaniach naukowych

 

Krajowa

 

 

 

5.01. Kraków

 

Prof. dr hab. Józef Walczyk

 

Sekcja Filmu Naukowego Komitetu Techniki Rolniczej PAN
Współorganizator
Katedra Mechanizacji Prac Leśnych
Wydział Leśny
Al. 29-Listopada 46
31-425 Kraków

tel. 12 662 50 27

2.

 

III Zimowa Szkoła TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”

 

Międzynarodowa

 

30.06.2012 r.

 

30.01.-01.02.2013 r., Zakopane, OSW „Rzemieślnik”,

ul. Makuszyńskiego 12

 

Prof. dr hab. Andrzej Sechman

 

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt oraz Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków; tel. 12 662 41 07, rzsechma@cyf-kr.edu.pl

www.whibz.ur.krakow.pl

3.

 

Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie

 

Międzynarodowa

 

19.12.2012

 

11-15.02 Zakopane

 

Dr hab. Hubert Latała

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
tel. 12 662 46 99

e-mail: Hubert.Latala@ur.krakow.pl

4.

 

Rola drobnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 

Międzynarodowa

 

 

 

14-16.02 Woj. podkarpackie

 

Prof. dr hab. Janusz Żmija

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych,
Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie,
Instytut Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 71

e-mail: kzimwa@ur.krakow.pl

 

5.

XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Międzynarodowa 06.01.2013 r.

11-15.03.2013 r. Zakopane, OW NBP „Bankowiec”

ul. Bulwary Słowackiego 14
Prof. dr hab. Jan Szarek

Katedra Hodowli Bydła, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 63, khb@ur.krakow.pl

www.whibz.ur.krakow.pl

 

6.

Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi Krajowa 10.03.2013 r.

19.03.2013 r. Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

dr hab. Józef Kania, prof. UR

Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Ul. Czysta 21
31-121 Kraków
Tel. 12 662 43 28

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

7.

Zastosowanie technologii informacyjnej w rolnictwie Krajowa 28.02.2013

23-24.04 Kazimierz Dolny

Dr inż. Mariusz Łoboda

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
loboda@up. poznann.pl
współorganizator
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków

8.

Konferencja Jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności MSDR „Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego na rzecz współpracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z praktyką rolniczą i gospodarczą oraz upowszechniania wiedzy i innowacji” Krajowa 10.05.2013 r.

19.03.2013 r. Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

dr hab. Józef Kania, prof. UR

Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Ul. Czysta 21
31-121 Kraków
Tel. 12 662 43 28

CDR Oddział w Krakowie

9.

Infrastruktura i środowiska - problemy i perspektywy Międzynarodowa 6.01.2013 r.

10-12.06.2013 r.

Dobczyce
Dr inż. Anna Krakowiak-Bal

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków
e-mail: anna.krakowiak-bal@ur.krakow.pl

tel. 12 662 46 55

10.

XXII Sympozjum „Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism” Międzynarodowa 15.03.2013 r. 13 – 14.06.2013 r. Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, ul. Pola 4. Prof. dr hab. Krystyna Koziec

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie oraz
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków; tel. 12 662 4119, rzkoziec@cyf-kr.edu.pl

www.whibz.ur.krakow.pl

11.

X Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt” Międzynarodowa 15.03.2013 r. 13 – 14.06.2013 r. Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 54 Dr Jadwiga Flaga

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 4084, kzzip@ur.krakow.pl

www.10pban.ur.krakow.pl

12.

XXXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki

Problemy przyrodnicze w kontekście wpływu na hydraulikę koryt otwartych
Krajowa 30.04.2013

18-21.06

Międzybrodzie Żywieckie

Dr hab. Leszek Książek - kierownik szkoły

Prof. dr hab. Wojciech Bartnik - opiekun naukowy

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 12 662 4172
e-mail: SH.UR.Krakow@ur.krakow.pl
współorganizator

Komitet Gospodarki Wodnej PAN

13.

"Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach" - Konferencja połączona z Jubileuszem 60-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Międzynarodowa

 

20.03.2013r.

20-21 czerwiec 2013 r., Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

 

Dr hab. Piotr Micek

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, 30-059, Kraków; telefon: 12 662 40 84; konferencja@ur.krakow.pl

www.whibz.ur.krakow.pl

14.

Toksyczne substancje w środowisku Międzynarodowa 15.02.2013

25-26.06 Kraków

Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 42

rrkielia@cyf-kr.edu.pl

15.

XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN "INNOWACYJNOŚĆ W NAUCE O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU" Krajowa 15.02.2013

2-3.07
Kraków
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

Przewodnicząca: prof. dr hab. Teresa Fortuna Sekretarz: dr inż. Dorota Gałkowska Adres organizatora wraz z telefonem: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ul. Balicka 122 30-149 Kraków tel./fax: (12) 662-47-46 e-mail: sesjapan@ur.krakow.pl www: http://sesjapan.ur.krakow.pl/ Współorganizatorzy Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

16.

Drobne gospodarstwa rolne w Europie - aspekty społeczne i ekonomiczne Międzynarodowa  

5-6.07. Kraków

Prof. dr hab. Janusz Żmija

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych,
Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Tel. 12 662 43 71
e-mail: kzimwa@ur.krakow.pl
Instytut Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie

17.

Ziemia - Roślina - Człowiek Krajowa 15.01.2013

11-12.09 Kraków

Dr inż. Monika Bieniasz

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
Al. 29-Listopada 54
Współorganizator:
Wydział Ogrodniczy
Al. 29-Listopada 54, 31-425 Kraków
monika@ogr.ur.krakow.pl

tel. 12 662 52 54

18.

Bioenergy and other Renewable Energy Technologies and Systems Międzynarodowa 31.03.2013

16-18.09 Kraków

Dr inż. Mariusz Fitowski

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków
e-mail: mariusz.fitowski@ur.krkaow.pl

Tel. 12 662 46 17

19.

XXVII Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych” Krajowa 15.06.2013 r. 21.09.2013 r. Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, ul. Pola 4. Prof. dr hab. Krystyna Koziec

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059

20.

Wyzwania wobec gospodarstw rodzinnych a aspekcie projekcji zmian w WPR Krajowa 31.10.2013

6-7.11 Kraków

Prof. dr hab. Wiesław Musiał

Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków

Tel. 12 662 43 54

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek