Nauka - konferencje 2012

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2012 ROKU

L.p.

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia udziału

Data i miejsce konferencji

Nazwisko organizatoralub sekretarza

Adres organizatora

 

1.

 

Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie

 

Międzynarodowa

 

19.12.2011r.

 

06 - 10 lutego 2012r. Zakopane

 

Prof. dr hab. Rudolf Michałek

 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków Tel. 12 662 46 19 e-mail: iirii@ur.krakow.pl Współorganizatorzy Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Komitet Techniki Rolniczej PAN

 

2.

 

Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych

 

Krajowa

 

20.02.2012r.

 

15 marca 2012r.

 

Dr inż. Bożena Szewczyk- Taranek

 

Katedra Roślin Ozdobnych Al. 29-Listopada 54, 31-425 Kraków e-mail: szewczykb@ogr.ur.krakow.pl Współorganizatorzy: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Pracownia Florystyczna Flowr Land - Kraków

 

3.

 

XX Szkoła Zimowa z Metodologii Hodowli Bydła

 

Międzynarodowa

 

30.01.2012r.

 

19 - 24 marca 2012r. Zakopane

 

Prof. dr hab. Jan Szarek

 

Katedra Hodowli Bydła Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków Tel. 12 662 40 90 e-mail: khb@ur.krakow.pl

 

4.

 

Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśrodowiskowych

 

Krajowa

 

01.03.2012r.

 

29 - 31 marca 2012r. Kraków

 

Prof. dr hab. Wojciech Bartnik

 

Katedra Gospodarki Wodnej i Geotechniki Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków Tel. 12 662 40 23 e-mail: kiwig@ur.krakow.pl Współorganizatorzy: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Regionalny Zarząd gospodarki wodnej w Krakowie

 

5.

 

Zastosowanie technologii informacyjnej w rolnictwie

 

Krajowa

 

19.02.2012r.

 

23 - 24 kwietnia 2012r. Poznań

 

Dr inż. Mariusz Łoboda

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań Te. 61 848 71 56 e-mail: ztiwr@up.poznan.pl Współorganizatorzy Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

6.

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców

 

Krajowa

 

31.03.2012r.

 

17 - 18 maja 2012r. Kraków

 

Prof. dr hab. Zofia Lisiewska

 

Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Współorganizatorzy Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

 

7.

 

Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej

 

Międzynarodowa

 

10.12.2011r.

 

28 - 30 maja 2012r. Szczawnica

 

Prof. dr hab. Karol Kukuła

 

Katedra Statystyki Matematycznej Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków Tel. 12 662 43 81 e-mail: ksm@ur.krakow.pl

 

8.

 

Infrastruktura i środowisko

 

Międzynarodowa

 

31.01.2012r.

 

18 - 19 czerwca 2012r. Dobczyce

 

Dr inż. Anna Krakowiak-Bal

 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków Tel. 12 662 46 55 e-mail: anna.krakowiak-bal@ur.krkaow.pl Współorganizatorzy Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich

 

9.

 

Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach

 

Międzynarodowa

 

23.04.2012r.

 

21 - 22 czerwca 2012r. Kraków

 

Prof. dr hab. Czesław Klocek

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków Tel. 12 662 40 66 e-mail: konferencja@ur.krakow.pl

 

10.

 

Natural disturbances in protected areas of Central Europe

 

Międzynarodowa

 

30.04.2012r.

 

05 - 07 lipca 2012r. Kraków;
Zakopane

 

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

 

Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: 12 662 51 23, e-mail: rlszwagr@cyf-kr.edu.pl Współorganizatorzy: Instytut Botaniki PAN; Tatrzański Park Narodowy

 

11.

 

Zjazd Katedr Genetyki, Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii – 110 Lecie Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa UR w Krakowie

 

Krajowa

 

15.10.2011r.

 

13 - 14 września 2012r. Kraków

 

Prof. dr hab. Maria Moś

Prof. dr hab. Adela Adamus

 

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Ul. Łobzowska 24, 31-140 Kraków Tel. 12 633 36 06 e-mail: khrin@ur.krkaow.pl Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa Al. 29-Listopada 54. 31-425 Kraków Tel. 12 662 51 88 e-mail: a.adamus@ogr.ur.krakow.pl

 

12.

 

Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych

 

Międzynarodowa

 

31.05.2012r.

 

13 - 14 września 2012r.

 

Prof. dr hab. Wojciech Ząbecki;

Dr inż. Tadeusz Wojas

 

Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: 12 662 53 85, 12 662 50 63 email: t.wojas@ur.krakow.pl Współorganizatorzy: (1) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie; (2) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
http://ent-forest.ur.krakow.pl

 

13.

 

Norway Spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe The results of the IUFRO experimental tests series: 19 64/68, 1972, 1938/39

 

Międzynarodowa

 

30.03.2012r.

 

13 - 15 września 2012r. Kraków

 

Prof. dr hab. Janusz Sabor

 

Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: 12 662 51 29, email: rlsabor@cyf-kr.edu.pl Współorganizatorzy: IUFRO; Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. http:// www.iufro.ur.krakow.pl

 

14.

 

Inżynieria rolnicza w dobie innowacyjnej gospodarki

 

Międzynarodowa

 

30.06.2012r.

 

18 - 19 września 2012r. Kraków

 

Dr hab. Maciej Kuboń

 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków Tel. 12 662 46 99 e-mail: maciej.kubon@ur.krkaow.pl Współorganizatorzy Komitet Techniki Rolniczej

 

15.

 

Stan badań i kierunki rozwoju w żywieniu roślin ogrodniczych

 

Krajowa

 

29.02.2012r.

 

20 - 21 września 2012r. Krynica

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Dr hab. Iwona Kowalska

 

Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Al. 29-Listopada 54.31-425 Kraków Tel. 12 662 52 36 e-mail: rokowals@cyf-kr.wdu.pl

 

16.

 

Racjonalne kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich

 

Międzynarodowa

 

31.01.2012r.

 

20 - 21 września 2012r. Kraków Dobczyce

 

Dr inż. Tomasz Kowalik

 

Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska Al. Mickiewicza 24/28 Tel. 12 662 40 01 e-mail: rokowali@cyf-kr.edu.pl

 

17.

 

Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, badania naukowe i dydaktyka

 

Międzynarodowa

 

31.05.2012r.

 

27 - 28 września 2012r. Zakopane

 

Prof. dr hab. Józef Walczyk

 

Katedra Mechanizacji Prac Leśnych, al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: 12 662 51 29, email: rlwalczy@cyf-kr.edu.pl Współorganizatorzy: PAU; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.

 

18.

 

Owies – hodowla, uprawa i wykorzystanie, Owies i ekologia

 

Krajowa

 

30.07.2012r.

 

8 - 9 listopada 2012r. Kraków

 

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

 

Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków Tel. 12 662 43 85 e-mail: rrwitkow@ur.krakow.pl Współorganizatorzy Małopolska Hodowla Roślin - HPB

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek