Nauka - konferencje 2011

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2011 ROKU

L.p.

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia udziału

Data i miejsce konferencji

Nazwisko organizatoralub sekretarza

Adres organizatora

 

1

 

Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie

 

Międzynarodowa

 

20.12.2010r.

 

14 - 18 lutego
Zakopane

 

Prof. dr hab. Rudolf Michałek

 

Instytut Inżynierii Rolniczej
i Informatyki, ul. Balicka 116B,
30-149 Kraków, tel. 12 662 46 79
e-mail: iirii@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej PAN

 

2

 

V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Wielokierunkowość Badań w rolnictwie i Leśnictwie

 

Krajowa

 

10.01.2011r.

 

12 marca
Kraków

 

Mgr inż. Elżbieta Kornalska

 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, pok. 102,
31-120 Kraków,
email: okd@ur.krakow.pl

 

3

 

XIX Szkoła Zimowa Metodologii Hodowli Bydła "Praktyka Nauce – nauka praktyce"

 

Międzynarodowa

 

Informacja u organizatora

 

4 - 8 kwietnia
Zakopane

 

Prof. dr hab. Jan Szarek

 

Katedra Hodowli Bydła,
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków,
tel: 12 662 41 63, 12 662 41 62
fax: 12 662 41 62
e-mail: rzszarek@cyf-kr.edu.pl Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne - Koło Krakowskie,
Klub Profesorski Hodowców Bydła,
Komitet Nauk Zootechnicznych PAN w Warszawie

 

4

 

Innowacyjne badania z zakresu użytkowania trzody chlewnej

 

Krajowa

 

31.01.2011r.

 

6 - 8 kwietnia
Krynica

 

Prof. dr hab. Czesław Klocek

 

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy,
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków,
tel: 12 662 40 70, 12 662 40 28
e-mail: rzklocek@cyf-kr.edu.pl

 

5

 

Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii europejskiej

 

Międzynarodowa

 

25.06.2011r.

 

8 - 9 lipca
Kraków

 

Dr inż. Łukasz Satoła

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Instytut Ekonomiczno-Społeczny,
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel: 12 662 43 54, 12 662 43 30,
fax: 12 66244 31
e-mail: l.satola@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. UR w Krakowie,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Małopolski Urząd Marszałkowski, Kraków

 

6

 

Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie

 

Krajowa

 

28.02.2011r.

 

10 - 12 kwietnia
Ojców

 

Dr hab. inż. Sylwester Tabor

 

Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki ul. Balicka 116B,
30-149 Kraków,
tel: 12 662 46 88 fax: 12 662 46 79
e-mail: maciej.sporysz@ur.krakow.pl
e-mail: sylwester.tabor@ur.krakow.pl Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej,
Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej

 

7

 

Wymagania jakościowe surowców pochodzenia rolniczego przy ich wielokierunkowym wykorzystaniu

 

Międzynarodowa

 

28.02.2011r.

 

11 maja
Kraków

 

Dr hab. inż. Barbara Krzysztofik

 

Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki;
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii Procesów Produkcyjnych ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
tel: 12 662 46 64 fax: 12 662 46 12
e-mail: barbara.krzysztofik@ur.krakow.pl

 

8

 

Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych

 

Krajowa

 

31.03.2011r.

 

24 - 27 maja
Marózek k/Olsztynka

 

Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski

 

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne oddział w Olsztynie
ul Doświadczalna 4, 20-290 Lublin,
tel: 89 532 45 34 fax: 89 523 45 34
e-mail: justyna.biedulska@uwm.edu.pl
Współorganizatorzy:
Katedra Inżynierii Rolniczej WNT UWM w Olsztynie,
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki UR w Krakowie, Oddział Nauki o Żywności JRZBŻ PAN w Olsztynie,
Komitet Agrofizyki PAN,
Komitet Techniki Rolniczej PAN

 

9

 

Problemy gospodarki ziemią rolniczą ze szczególnym uwzględnieniem regionów rozdrobnionych agrarnie

 

Międzynarodowa

 

01.03.2011r.

 

31 maja -
1 czerwca
Kraków, Dobczyce

 

Prof. dr hab. Wiesław Musiał

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Instytut Ekonomiczno-Społeczny,
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel: 12 662 43 54, 12 662 43 30,
fax: 12 66244 31
email: zeior@ur.krakow.pl
email: a.plonka@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie,
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN,
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

 

10

 

Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt

 

Międzynarodowa

 

30.04.2011r.

 

17 czerwca
Kraków

 

Prof. dr hab. Czesław Klocek

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel: 12 662 40 66
fax: 12 633 33 07
e-mail: whbz@ur.krakow.pl
e-mail: rzklocek@cyf-kr.edu.pl

 

11

 

Infrastruktura i środowisko jako determinanty rozwoju obszarów wiejskich

 

Międzynarodowa

 

31.12.2010r.

 

20 - 21 czerwca
Dobczyce

 

Dr Anna Krakowiak-Bal

 

Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki, ul. Balicka 116B,
30-149 Kraków, tel: 12 662 46 55
e-mail: Anna.Krakowiak@ur.krakow.pl
Współorganizator:
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN oddział w Krakowie

 

12

 

Technika i ergonomia w służbie współczesnego leśnictwa

 

Międzynarodowa

 

31.01.2011r.

 

26 - 29 czerwca
Kraków, Krynica

 

Prof. dr hab. Janusz Sowa

 

 

Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków, tel: 12 662 50 94, 12 412 44 18,
fax: 12 412 44 18
e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl

 

13

 

Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

 

Krajowa

 

31.03.2011r.

 

 

27 - 28 czerwca
Kraków

 

Dr hab. Ewa Ptak

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel: 12 663 20 84 e-mail: rzptak@cyf-kr.edu.pl

 

14

 

Kapitał ludzki i społeczny a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski

 

Krajowa

 

30.04.2011r.

 

30 czerwca
Kraków

 

Dr Wioletta Knapik

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel: 12 662 44 38   e-mail: w.knapik@ur.krakow.pl

 

15

 

Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowanie praktyczne

 

Krajowa

 

30.06.2011r.

 

15 - 16 września
Kraków

 

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
tel: 12 662 46 28 fax: 12 662 46 12
e-mail: slawomir.kurpaska@ur.krakow.pl
Współorganizator:
Komitet Techniki Rolniczej

 

16

 

Współczesne problemy hydrauliki koryt otwartych w nawiązaniu do Dyrektywy Powodziowej

 

Krajowa

 

30.06.2011r.

 

20 - 23 września
Sandomierz

 

Prof. dr hab. Wojciech Bartnik

 

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej
i Geotechniki al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel: 12 662 41 72, fax: 12 663 11 70
e-mail: rmflorek@cyf.kr.edu.pl
Współorganizatorzy:
Komitet Gospodarki Wodnej PAN,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Urząd Miasta Sandomierz

 

17

 

X Konferencja z cyklu "Żywność XXI wieku"- "Żywność projektowana"

 

Międzynarodowa

 

31.05.2011r.

 

22 - 23 września

 

Dr inż. Maria Walczycka

 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
tel: 12 662 48 05, 12 662 47 92
email: d.najgebauer-lejko@ar.krakow.pl
email: a.duda.chodak@ar.krakow.pl

 

18

 

Kształtowanie ilościowych i jakościowych zasobów wodnych na obszarach wiejskich - aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne

 

Krajowa

 

31.01.2011r.

 

16 -18 pażdziernika
Huta Szklana

 

Prof. dr hab. Jan Pawełek

 

Katedra Inżynierii Sanitarnej
i Gospodarki Wodnej, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel: 12 662 49 39, 12 662 41 27
email: p.bugajski@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN oddział Kraków,
Sekcja Głowna Techniki Sanitarnej Wsi – PZIiTS

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek