Nauka - Działalność statutowa

Rozporządzenia:

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1495).


 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

 

Wniosek DS 2018:

Przypominamy, że do dnia 31 października 2017 w systemie OSF należy składać wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego - DS oraz dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – badania młodych BM na rok 2018.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

- wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF

- wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku –  wydrukować, a następnie podpisać przez Kierownika jednostki (Dziekana) 

Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej - nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW

W związku z powyższym proszę dostarczyć do Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą do dnia 25 października 2017„wersję do Ministerstwa” tj. część A wniosku – 2 egz. oraz cały wniosek – wersja robocza

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dotacja-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-i-mlodych-naukowcow.html

    

Zgłoszenie tematu DS - wzór
Zgłoszenie tematu BM - wzór
Oświadczenie pracownika do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową - wzór 2018
Oświadczenie pracownika do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową - wzór 2017

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek