Działalność
 1. Do zadań Biura należą wszystkie sprawy związane z działalnością Uczelni w zakresie naukowo-badawczym oraz współpracą międzynarodową, a w szczególności:
  1. dostarczanie jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji dotyczących przygotowania projektów badań naukowych, wyjazdów zagranicznych oraz źródeł ich finansowania;
  2. opracowywanie zbiorczych planów, sprawozdań, informacji z działalności naukowej i współpracy międzynarodowej;
  3. prowadzenie dokumentacji badań naukowych, współpracy z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w kraju i zagranicą;
  4. gromadzenie informacji o sesjach naukowych, konferencjach, sympozjach, szkołach naukowych, opracowywanie planów dofinansowania działalności ogólnotechnicznej, inwestycji aparaturowych;
  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej specjalności naukowo-badawczych;
  6. przygotowywanie zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uczelni oraz obsługa pobytu zagranicznych gości Uczelni;
  7. udział w opracowaniu i nadzorowaniu realizacji polityki Uczelni w zakresie współpracy z gospodarką;
  8. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z gospodarką,
 2. Biuro współpracuje z Centrum Transferu Technologii w zakresie określonym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 3. Dział przygotowuje projekty lub założenia merytoryczne do aktów prawnych Uczelni w zakresie swoich zadań

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek