Pracownicy

Kierownik Biura:

dr Barbara Kępys
   tel: 12 662 42 61, e-mail: b.kepys@ur.krakow.pl, pok. 110

Wyjazdy zagraniczne

mgr inż. Anna Czech
   tel. 12 662 42 62, e-mail: anna.czech@urk.edu.pl , pok. 111

Projekty naukowo-badawcze NCN

mgr Katarzyna Fijałka
   tel. 12 662 42 59, e-mail: k.fijalka@ur.krakow.pl, pok. 111

Pracownicy współpracujący:

mgr Dominika Dankiewicz
Kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej (organizacja pobytu gości zagranicznych JM Rektora i Prorektorów, umowy międzynarodowe, kontakt z Biurami Współpracy Międzynarodowej - język rosyjski oraz język angielski)
   tel. 12 662 42 03, e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl, pok. 116

Elżbieta Kugiel
Biuro Wymiany Międzynarodowej; Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ (Erasmus +, CEEPUS, przyjazdy gości, umowy międzynarodowe, kontakt z Biurami Współpracy Międzynarodowej – język angielski)
   tel. 12 662 42 60, e-mail: recint@ur.krakow.pl, pok. 116

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Katarzyna Chyłek